Kalendaria 2020

Kalendarze biurkowe

bloczki kalendariów 110x140:

110x140 kolor
110x140 niebieskie
110x140 czarno-czerwone

bloczki kalendariów 210x110:

210x110 czarno-czerwone
210x110 miętowe
210x110 niebieskie

bloczki kalendariów A5:

A5 czarno-czerwone (piramidka)
A5 miętowe (piramidka)
A5 niebieskie (piramidka)
A5 czarno-czerwone
A5 niebieskie